Gỡ mật khẩu bảo vệ VBA trong Excel

0
497

Bạn có 1 VBA trong Excel có đặt mật khẩu, nhưng bạn quên đó là gì. Sau đây là cách để bạn gỡ bỏ mật khẩu VBA đó bằng cách tải về trình 1 soạn thảo Hex Editor nào đó mà bạn biết. Ví dụ XVI32 (http://www.chmaas.handshake.de/delphi/freeware/xvi32/xvi32.htm) và lựa chọn “Download

Tải về bản mới nhất

Giải nén bằng cách click phải chuột chọn “Extract All…

Lựa chọn “Extract

Chạy file XVI32.exe và lựa chọn “Run

Mở file .XLS có chứa mã VBA (Lưu ý: Nếu là file .XLSX thì Save As về .XLS trước)

Lựa chọn Search / Find hoặc Ctrl-F

Tìm kiếm từ khóa DPB

Thay DPB thành DPX và Lưu lại

Dùng chương trình Excel để mở file vừa chỉnh sửa và lựa chọn “Enable Content

Lựa chọn “Yes

Ấn Alt-F11 để mở VBA và lựa chọn “Ok

Cứ tiếp tục lựa chọn “Ok” cho đến lúc mở được VBA

Lúc này bạn có thể đặt lại mật khẩu cho VBA bằng cách click phải chuột chọn “VBA Project Proferties

Lựa chọn “Protection

Đặt lại mật khẩu và lựa chọn “Ok