CẦU THỊ VÀ CỞI MỞ HỌC SINH THPT TÔ HIẾN THÀNH THAM QUAN VÀ GIAO LƯU VỚI TRƯỜNG PTL CẤP OLYMPIA

0
72

Cầu thị và cởi mở học sinh THPT Tô Hiến Thành tham quan và giao lưu với các em học sinh tại Phổ thông liên cấp Olympia cũng như giới thiệu với các bạn học sinh The Olympia Schools trải nghiệm Minecraft trong học tập