Hoạt động giáo dục

GIỜ SINH HOẠT – KHÔNG NHÀM CHÁN

GIỜ SINH HOẠT – KHÔNG NHÀM CHÁN

Giờ sinh hoạt lớp có lẽ được các bạn học sinh coi là một giờ "luận tội" bởi màn tổng kết chủ yếu tập trung vào khuyết điểm được ghi trong sổ nề nếp, sổ đầu bài. Màn hồi hộp nhất có lẽ là giây phút chờ …