Thông tin giáo viên

I. Thông tin Ban Giám Hiệu:

 1. Vũ Diệu LinhChủ tịch hội đồng quản trị
 2. Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Hiệu trưởng nhà trường

II. Thông tin giáo viên  năm học 2018 – 2019

 1. Thầy Nguyễn Văn Thi – Giáo viên môn Toán (Giám thị nhà trường)
 2. Cô Nguyễn Thị Ngọc – Giáo viên Hóa – ( Bí thư Đoàn trường)
 3. Thầy Nguyễn Văn Phượng – Giáo viên Vật lý
 4. Bùi Thị Thuận – Giáo viên Vật Lý
 5. Trần Thị Nga – Giáo viên Văn
 6. Cô Trần Thu Trang – Giáo viên Văn
 7. Thầy Phạm Đình Cường – Giáo viên Sử
 8. Thầy Ngô Anh Hào – Giáo viên Địa
 9. Thầy Nguyễn Như Thành – Giáo viên Sinh
 10. Thầy Bùi Hồng Long – Giáo viên Anh văn
 11. Thầy Trần Xuân Trọng – Giáo viên Toán
 12. Lê Thị Huệ – Giáo viên Anh văn
 13. Thầy Nguyễn Quốc Anh – Giáo viên Thể dục
 14. Thầy Nguyễn văn Giang – Giáo viên GDQP
 15. Đào Thị Thu Hằng – Giáo viên môn Công Nghệ
 16. Lê Thị Thanh Huyền – Giáo viên môn Công dân
 17. Thầy Nguyễn Anh Đức – Giáo viên Tin học

…. Đang cập nhật….

III. Văn phòng nhà trường

 1. Hoàng Thanh MaiChánh văn phòng