Kỉ niệm chiến thắng điện biên phủ oai hùng

Sau Hội nghị Geneva
Pháp buộc lòng công nhận
Quyền tự do, thống nhất
Việt Nam tại Đông Dương

Để đạt được điều ấy
Điện Biên Phủ ghi danh
Với quyết tâm, kiên định
Cùng chỉ đạo tài tình

“Trận này rất quan trọng
Không chắc thắng không đánh”
Ngày mười bốn tháng một
Ta “Đánh nhanh, thắng nhanh”

Dự định điểm nổ súng
Là ngày hai mươi tròn
Đặt mục tiêu chiến thắng
Trong ba ngày đêm thôi

Huy động cả trăm ngàn (người)
Hơn trục chiệu ngày công (12 triệu)
Mở đường cho chiến dịch
Hai mươi nghìn xe đạp
Tham gia vận chuyển hàng

Nhưng đến tận tháng ba (13/03/1954)
Chúng ta mới nổ súng
Sau năm ngày chiến đấu
Ta làm chủ Him Lam
Độc Lập và Bản Kéo

Đợt hai của chiến dịch
Bắt đầu ngày ba mươi
Sau một tháng tấn công
Cuối tháng tư kết thúc
Quân ta đã làm chủ
Nhiều cứ điểm sống còn
Đại tướng đã động viên
Kịp thời ngày mồng một

Đợt tấn công thứ ba
Trong bẩy ngày chiến thắng
Chỉ riêng đồi A1
Là kiên cố  thương vong
Với 4 đợt tiến công
Ta chỉ chiếm một nửa

Đêm mồng sáu ta đã
Đặt bộc phá  sập hầm
Cắm lá cờ quyết thắng
Mười bẩy giờ rưỡi thắng
Tướng De Castries ra hàng
Lịch sử mãi khắc ghi
Tô Hiến Thành mãi nhớ
#tohienthanh #chienthangdienbien