Lưu ý cần biết với học sinh trúng tuyển vào lớp 10 tại Hà Nội

Hiện tại là thời điểm đếm ngược để biết kết quả của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội nói riêng và 63 tỉnh thành trên cả nước nói chung. Thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 tại Hà Nội cũng cần lưu ý nhiều thông tin quan trọng.

Lưu ý cần biết với học sinh trúng tuyển vào lớp 10 tại Hà Nội

Thí sinh tham gia vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội đã kết thúc toàn bộ bài thi vào ngày 20/7. Thời điểm hiện tại công tác chấm thi tại Hà Nội đang được thực hiện khẩn trương. Dự kiến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ chính thức công bố điểm bài thi vào lớp 10 năm học 2020-2021 trước ngày 3/8.

Nhầm tránh ảnh hưởng đến khai giảng năm học 2020-2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quyết định sẽ công bố điểm chuẩn ngày khi điểm thi được công bố. Mặt khác phụ huynh cũng không thể nộp hồ sơ vào một trường nào đó nhằm mục đích giữ chỗ để đến khi có điểm chuẩn lại rút hồ sơ rồi nộp vào trường khác.

Thộn nhờ đó cũng sẽ được không chế. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu học sinh phải lựa chọn và xác nhận nhập học vào một cơ sở giáo dục dựa theo đúng nguyện vọng đã đăng ký trước đó trong 3 ngày từ ngày 3 đến ngày 5/8. Đây là thủ tục bắt buộc với tất cả học sinh có nhu cầu, nguyện vọng học ở bậc học THPT cao hơn.

Thí sinh có thể đăng ký bằng hình thức trực tuyến hoặc nộp phiếu điểm trực tiếp tại cơ sở đã đăng ký nguyện vọng. Trong thời gian tuyển sinh học sinh có quyền được thay đổi nguyện vọng đã trúng tuyển trong trường hợp Đỗ nhiều nguyện vọng cùng lúc.

Khi hết thời hạn thì hệ thống hỗ trợ tuyển sinh sẽ tự động khóa lại. Nhà trường sẽ in giấy báo xác nhận nhập học và chuyển cho học sinh. Những học sinh muốn thay đổi nguyện vọng thi đỗ nhiều nguyện vọng cùng lúc thì phải liên hệ với trường THCS đang theo học để hủy nhập học trước khi xác nhận nhập học ở nguyện vọng mới.

Những trường THPT chuyên và trường THPT công lập trong trường hợp còn thiếu học sinh so với chỉ tiêu đã đề ra thì Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ xem xét để có phương án duyệt điểm chuẩn bổ sung. Các trường THPT công lập tự chủ tài chính, trường THPT ngoài công lập, trung tâm GDNN-GDTX và các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp khác có tuyển sinh học sinh tốt nghiệp THCS là còn thiếu so với chỉ tiêu cũng sẽ được phép tuyển sinh bổ sung.

Những thí sinh có nhu cầu cần chú ý để nộp hồ sơ trong trường hợp không đỗ các nguyện vọng đã đăng ký.