Trước khi tốt nghiệp các em lớp 12 THPT Tô Hiến Thành muốn gì?